CASTLE OF DREAMS (Ghasr-e shirin)

Thursday 14 Nov. 7:00pm

(Opening night+ After party)

TICKET

castel of dreams

castle of dreams

ALIVE (Jandar)

Friday 15 Nov 7:00pm

TICKET

Alive

Alive


LABYRINTH (Hezartou)

Friday 15 Nov 9:30pm

TICKET

labyrinth (Hezartou)

labyrinth (Hezartou)

CAPTAIN KHORSHID (Nakhoda Khorshid)

Saturday 16 Nov 4:00pm

TICKET

ناخدا خورشید

Captain Khorshid


TEHRAN: CITY OF LOVE (Tehran: shahre eshgh)

+ THE PRISONER (Zendani)/Short-film

Saturday 16 Nov 6:30pm

TICKET

Tehran: City of Love

Tehran: City of Love


Zaferanieh, July 5 (Zaferanieh, 14tir)

Saturday 16 Nov 21:00pm

TICKET

Zaferanieh, July 5

Zaferanieh, July 5

OLD MEN NEVER DIE (Piremard’ha Nemimirand)

Sunday 17 Nov 4:00pm

 

TICKET

OLD MEN NEVER DIE

Old Men Never Die


THE OATH (Ghasam)

Sunday 17 Nov 6:30pm

TICKET

the oath

The Oath


REPRESSION (Sarkoob)

Sunday 17 Nov 9:00pm

TICKET

Repression

Repression

ZERO FLOOR (Pilot)

Monday 18 Nov 7:00pm

TICKET

Zero floor

Zero floor

MY SECOND YEAR IN COLLEGE (Sal-e dovvom-e …)

Tuesday 19 Nov 7:00pm

TICKET

سال دوم دانشگاه من

My second year in college

SYMPHONY NO.9 (Symphony-e shomare-ye 9)

Wednesday 20 Nov 7:00pm

TICKET

Symphony-no9

Symphony No.9